Правила вступу
Тут ви можете ввести описовий текст.
 

Правила прийому дітей 
до 10 класу Ярмолинецького технологічного ліцею

 1. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація ліцею зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

-  копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка  встановленого зразка;

-  документ про відповідний рівень освіти.

 .